معرفی همکاران
 

اسماعیل فرشباف خوش نظر

من اسماعیل خوش نظر هستم، کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی و در حال حاضر دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی  می باشم.


 از سال 1386 کار خود را به عنوان آزمونگر در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی شروع و در سال 1387 با سوپرویژن در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی کار رواندرمانی را به شکل جدی آغاز نمودم. در این سالها با گذراندن دوره های مختلف آموزشی و درمانی در مراکز معتبر آموزش بالینی، به شکل حرفه ای در حیطه کودک و نوجوانان و بزرگسالان مشغول به رواندرمانگری می باشم. با گذشت زمان، علی رغم فعالیتهای بالینی در تمام سنین، به خاطر علاقه و کشف دنیای پیچیده نوجوانان، به شکل تخصصی در حیطه نوجوانان مشغول گردیدم. ابتدا درمانگر شناختی-رفتاری بوده اما به خاطر تاثیر حضور درمانگر در فرایند درمان و تاکید روی ظرفیت درمانگر و کشف پیچیدگی های دنیای درونی انسان، رویکرد تحلیلی را انتخاب و در حال حاضر رواندرمانگر تحلیلی می باشم.


رویکرد من object relations می باشد. به نظرم بر اساس این رویکرد، رواندرمانی سبکی از بودن، زندگی کردن، دیدن، لمس کردن و حس کردن مراجع در فضای درمانی است. رواندرمانی تعامل دنیای روانی، رقص بین اذهانی دو انسان، به عنوان درمانگر و مراجع، در اتاق درمان است. رواندرمانی بودن در لحظه بودن است و درمانگر به این بودن دو سویه، معنا و فضا می دهد و زایندگی و زندگی را در تعامل پویا فراهم می کند، این بودن درمانگر هم باعث ارتقای حضور مراجع در فضای درمان شده و هم اشتیاق و حافظه مراجع برای تجربه حضور بیشتر را فراهم می کند. در عین حال واکاوی دنیای درونی مراجع، پیگیری و پی بردن به تعارضات و فراهم کردن فضایی امن در جهت تجربه تجارب گذشته، در بستر ظرف تحلیلی، فضای رشدی بیشتری را فراهم می کند.  بر این اساس لازمه بودن دررویکرد تحلیلی، تحلیلِ درمانگر، سوپرویژن و آموزش مدون  می باشد. پس بنا به این سنت اینجانب از سال 88 تا سال 96 تحت رواندرمانی تحلیلی بوده، از سال 89 آموزش می بینم و هچنین از سال90 سوپرویژن می گیرم. در حال حاضر نیز دانشجوی مرکز مطالعات روانکاوی تهران می باشم.

 

 

 

 

فرنوش اوقانی

دکترای مشاوره

مشاور و روان درمانی انفرادی

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره و رواندرمانی اختلالات مرزی

مدرس دانشگاه علامه طباطبايي