معرفی همکاران
 

 

 

 

 

فرنوش اوقانی

دکترای مشاوره

مشاور و روان درمانی انفرادی

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره و رواندرمانی اختلالات مرزی

مدرس دانشگاه علامه طباطبايي