علائم و راهکارهای درمانی اعتیاد به قمار

آمارها اعلام می کنند که امروزه برخی از مردم با نوعی از اعتیاد درگیر هستند که تمام زندگی و سرمایه ی آن ها را به باد می دهد.این نوع از اعتیاد در واقع اعتیاد به قمار است .

قمار چیست؟

قمار شامل به خطر انداختن یک چیز با ارزش (معمولا پول ) در فعالیت یا رویدادی می باشد که عاقبت آن معلوم نیست.افراد این ریسک رابااینامید قبول می کنندکه بلافاصله با پاداشی همراه باشد.مهارت می تواند در آن دخیل باشد که در این صورت این عدم اطمینان را ممکن است کاهش دهد اما از بین نمی برد.

امروزه انواع رایج قمار شامل بازی های کازینو،ماشین های اسلات و ویدیوپوکر،قمار از طریق اینترنت،لاتاری، مسابقات اسب دوانی،و شرط بندی روی تیم های ورزشی از قبیل فوتبال آمریکایی یا بیس بال است.انواع دیگر قمار شامل شرط بندی روی مهارت های فردی،پیش بینی های مربوط به املاک و تجارت بازار سهام است.

چه کسی معتاد به قمارمحسوب می شود؟

معتاد به قمار شخصی است که وقت و پول را به طریقی صرف قمار می کند که برای او مضر است.کسی که شدیدا به قماراعتیاد دارد به عنوان یک قمار بازاجباری شناخته می شود.

علامت اصلی اعتیاد به قمار از دست دادن کنترل نسبت به قمار است.از دست دادن کنترل می تواند به طرق زیر تعریف شود:

1.قمار اوج خواهد گرفت.چرا که شخص برای حفظ سطح بخصوصی از هیجان یا کوشش در جهت بردن و در نتیجه پس گرفتن پول خود به قبول ریسک های بزرگتری نیاز دارد.

2.برخی از افراد هنگامی که جلو هستند نمی توانند قمار کردن را متوقف سازند.اگر آن ها پولی ببرند،احساس می کنند که با شرط بندی مجدد می توانند دوباره پول ببرند.اما سرانجام بخت به آن هاپشت کرده و معتادان قمار تا آن جا به قمارادامه می دهند که همه ی پولشان ازدست می رود.

3.آن ها کسانی هستند که می گویند دوباره قمار نخواهند کرد. و بدون توجه به این موضوع که تا چه اندازه سخت تقلا کرده باشند که دوباره قمار نکنند،دوباره خود را در حال قمار کردن می بینند.

شخص ممکن است معتاد به قمار باشد اما فقط در رابطه با یک نوع قمار مشکل داشته باشد.برای مثال برخی از معتادان به قمار ممکن است هرهفته یک بلیط لاتاری بخرند و هرگز در رابطه با آن نوع قمار مشکلی نداشته باشند اما در مورد شرط بندی ورزشی دارای مشکلات زیادی باشند.

برخی ازعلائم اعتیاد به قمارچیست؟

قماربیشترازآن طول می کشد که فکرمی کردید.

شرط بندی "روی سرتان" و سپس "تعقیب کردن" باخت ها

دروغ گفتن به خانواده یا دیگران درباره ی این که تا چه حد قمار می کنید.

از دست دادن اوقات کار یا تعهدات خانوادگی به دلیل قمار

در زمانی که در مورد قمار فکر می کنید، هوش و حواستان ازجوانب دیگر زندگی تان پرت می شود.

به همان میزان که مشکلات مربوط به قماربیشترمی شود،احساس شرم، تقصیر و افسردگی می تواند افزایش یابد.

تفاوت بین یک معتادبه قمارویک قماربازتفریحی با یک قماربازحرفه ای چیست؟

قماربازان تفریحی بخاطر تفریح قمار می کنند و عموما این کار را با دوستان خود انجام می دهند.آن ها بیش از چیزی که توان باخت آن را دارند به خطر نمی اندازند.آن ها باخت را به عنوان "قسمتی از بازی"می پذیرند و باخت های خود را "دنبال" نمی کنند.قماربازی آن ها در امور مربوط  به کار یا زندگی خانوادگی شان دخالتی ندارد.

قماربازان حرفه ای به خاطر درآوردن پول قمار می کنند،نه برای هیجان یا دوری از مشکلات یا گریختن از آن ها. آن ها نظم فوق العاده ای از خود نشان می دهند و ریسک های غیرضروری را قبول نمی کنند.معمولا هنگامی که جلو هستند قمار را متوقف می سازند.بسیاری از معتادان به قمار ادعا می کنند که قماربازان حرفه ای هستند.اما واقعیت این است که قماربازان حرفه ای مسائل و مشکلاتی ندارند که ناشی از قمار باشد.

درمان اعتیاد به قمار

اعتیاد به قمار مانند هر اعتیاد دیگری قابل درمان است.رفتار درمانگری و همچنین روانکاوی کوتاه مدت در این نوع از اعتیاد موثر است.روانکاوی کوتاه مدت به دلیل رجوع به گذشته ،کودکی و قبول پذیرش و مسئولیت رفتار در هر انسانی باعث می شود فرد مسئولیت رفتار خود را بپذیرد و از خود تخریبی، خود را حفظ کند.

هم چنین دررفتاردرمانگری، رفتارهای مناسب با الگوهای رفتاری مناسب،جایگزین رفتارهای اعتیاد گونه می شود.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گزارش

نظرات کاربران

نظر دهید