همه ی ما با مسائل و مشکلات زندگی به گونه ای برخورد میکنیم و آن ها را طبق الگویی برای خودمان تفسیر می کنیم.برخی افراد،به همه چیز با بدبینی نگاه می کنند.اما افراد دیگری هستند که دید مثبت تری دارند و درواقع طبق الگوی مثبت اندیشی با مسائل زندگی برخورد می کنند.اما چه چیزی باعث می شود که افراد با وجود تمام مشکلات،بتوانند مثبت اندیش باشند و چالش های زندگی را در قالبی مثبت اندیشانه تفسیر کنند؟

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی، نگرش ذهنی است که در انتظار اتفاقات و نتایج خوب است.این نگرش رویکرد تمرکز برخوبی و مثبت در هر موقعیتی است.با این ذهنیت شما شکست را قبول نمی کنید وهیچ چیز منفی وتلخی نمی تواند روحیه ی شما را تضعیف کند.مثبت اندیشی یعنی داشتن نگرشی مثبت و خوش بینانه،اشتیاق داشتن و تصور زندگی بهتر و شادتر و ترس نداشتن از موانع و مشکلات.درواقع مثبت اندیشی یکی از الگوهای رفتاری سالم است.با توجه به این که آینده ی هرشخص تا حدبالایی به نگرش او بستگی دارد مثبت اندیشیدن می تواند مقدمات موفقیت و کامیابی را برای او فراهم کند.

مثبت نگری،بر سلامت جسمانی ما نیز تاثیر بسزایی می گذارد

روانشناسی مثبت نگر

روانشناسی مثبت گرا،رویکردی متفاوت با رویکرد سنتی در روانشناسی است که به مطاله ای افراد دارای اختلال می پرداخت.در این رویکرد به مطالعه ی افراد سالم و شاد و زندگی آن ها پرداخته می شود.مثبت اندیشی نیز زیرمجموعه ای از نظریه روانشناسی مثبت گرا است که ریشه در تفکر روانشناسان انسان گرایی مثل کارل راجرز و ابراهام مازلو دارد.البته مارتین سلیگمن را به عنوان پدر روانشناسی مثبت نگر می شناسند.

در روانشناسی مثبت نگر،به جای تمرکز بر نقاط ضعف،بر نقاط قوت تاکید می کند و به جای اصلاح بدی های زندگی به دنبال ایجاد حس خوب است.

سطوح روانشناسی مثبت

سطح ذهنی

شامل مطالعه ی تجربیات مثبت مانند شادی،رفاه،خوشبختی و خوش بینی است.این سطح در مورد داشتن حس خوب،صحبت می کند.

سطح فردی

شناسایی اجزای"زندگی خوب" و ویژگی های اخلاقی است که برای "شخص خوب" لازم است،که از طریق مطالعه ی تقاط قوت و نقاط ضعف انسان ها به دست می آید مثل شجاعت،استقامت ،آینده نگری و ... .

سطح گروهی

سطح گروهی یا اجتماعی که بر فضیلت های مدنی،مسئولیت های اجتماعی،انسان دوستی و دیگر عواملی که به توسعه ی جوامع کمک می کند، تاکید دارد.

روانشناسی مثبت نگر به دنبال چه چیزی است؟

افراد با شناختن احساسات مثبت،تجربه ی جدیدی را کسب کنند.

به آن ها کمک شود تا نقاط قوت و استعدادهای منحصر به فرد خود را بشناسند و توسعه دهند.

به افراد احساس امید داده شود.

احساس خوشبختی و رفاه در افراد تقویت شود.

به انسان ها برای ایجاد و حفظ روابط مثبت با دیگران کمک کنند.

به انسان ها یاد دهند که قدر لحظات مثبت در زندگی شان را بدانند.

مثبت نگری در زندگی

قبل تر گفته شد که مثبت نگری زیرمجموعه ای از روانشناسی مثبت نگر است وروز به روز افراد بیشتر به دنبال این هستند که بتوانند دید مثبت تری به زندگی پیدا کنند.این مثبت نگری چگونه حاصل می شود؟

قبل از این که به دنبال یافتن مثبت اندیشی باشیم،بهتر است بدانیم که چرا این همه خواهان دارد وو منفی نگری تا این حد بی طرفدار است.منفی گرایی دردسرساز است چرا که برای سلامت می تواند زیان بار باشد.تا به حال مطالعات بسیاری نشان داده اند که مثبت اندیشی از لحاظ جسمی و روانی،سالم تر از منفی بافی است.در بررسی هایی که سلیگمن انجام داده ،به این نتیجه رسیده اند که افراد خوش بین،کمتر دچار بیماری های قبلی عروقی شده و عمر آن ها طولانی تر است.البته هنوز شواهد دقیقی از تاثیرمنفی بافی بر سلامت یافت نشده است اما محققان به این نتیجه رسیده اند که منفی بافی،با واکنش های تضعیف شده ی سیستم ایمنی همراه شده و ممکن است به تومورها و بیماری های عفونی منجر شود.

روش های رسیدن به مثبت نگری

حقایق را از تخیلات جدا کنید.

اولین گام برای یادگیری نحوه ی تمرکز روی مثبت اندیشی این است که بدانید چطور باید افکار و حرف های منفی که با خود تکرار می کنید را کنترل کنید.هر چقدر که این افکار منفی را با خودتان تکرار کنید،در واقع قدرت بیشتری به آن ها می دهید.بیشتر افکار منفی ما تنها فکر بوده و حقیقت ندارند.

شناسایی وقایع و اتفاقات مثبت

باید به مغز خود یاد بدهید که روی چه چیزهایی متمرکز شود یعنی همان روحیه ی مثبت.این روش بعد از تمرین های مکرر برایتان آسان تر می شود.اول از همه باید به ذهن سردرگم خودتان کمک کنید و نکته ی مثبتی را در اختیار آن قرار دهید تا ذهن بتواند روی آن متمرکز شود.زمانی که شرایط و اوضاع بر وفق مرادتان است و روحیه ی بالایی دارید،این کار برایتان آسان تر است.شما زمانی با چالش روبه رو می شوید،که اوضاع نابسامان است و افکار منفی به ذهن شما هجوم آورده اند.

قدردانی و حق شناسی را برای خودتان تبدیل به یک عادت کنید.

زمان هایی را به خود اختصاص دهید و در آن به تمام چیزهایی که قدردان آن ها هستید،فکر کنید.این کار باعث می شود که هورمون استرس زای کورتیزول تا 23 درصد کاهش پیدا کند.اگر هرروز تمرکز خود را روی مثبت اندیشی قرار دهید،بینش قدردانی به دست می آورید.

با افراد مثبت اندیش صحبت کنید.

افرادی که با ما معاشرت می کنند،تاثیر بسزایی بر رفتار و افکار ما می گذارند.مطمئنا معاشرت با یک فرد منفی نگر می تواند ما را هم تا حدی منفی نگر کند.

از گذشته درس بگیرید.

این که همیشه راجع به گذشته صحبت کنید و فکرتان مدام درگیر آن باشد اما از آن درس نگیرید، نه تنها به شما کمک نمی کند بلکه روحیه ی شما را ضعیف می کند و باعث می شود از زندگی باز بمانید.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گزارش

نظرات کاربران

نظر دهید