با ترس های دوران نوجوانی چگونه برخورد کنیم؟

در این مقاله به بررسی ترس های دوره ی نوجوانی می پردازیم.

یکی از مواردی که والدین کمتر به آن توجه می کنند،ترس های دوره ی نوجوانی فرزندانشان است.وقتی واژه ترس را به کار می بریم ،بیشتر مردم فکر می کنند که این ترس حتما از شی یا پدیده خاصی است ولی در دوره نوجوانی،نوجوانان با ترس های متفاوتی روبرو هستند که برای آن ها چالش های بسیاری را به وجود می آورد.

ترس

ترس در تعریف عام یک واکنش عاطفی به پدیده های خطرناک است.ترس گاهی حتی شجاع ترین افراد را هم فرا می گیرد.عوامل به وجود آورنده ی ترس موارد مختلفی هستند که به سه دسته تقسیم می شوند: 1.ترس از حیوانات،اشیا و پدیده ها 2.ترس مربوط به خود 3.ترس از ارتباطات اجتماعی

بسیاری از ترس های ما از دوران کودکیمان سرچشمه می گیرند.درواقع نوع نگرش والدین نسبت به ترس می تواند عوارضی را به همراه داشته باشد.رابطه ای بین ترس نوجوان وسن او وجود دارد.هرچه سن نوجوان بالاتر رود،ترس او کمتر شده و شکل آن هم تغییر می کند.ترس نوجوان در آخر نوجوانی بیشتر شکل اجتماعی به خود می گیرد که علت آن تجارب دوستان ، همسالان و هم چنین تجربه شخصی خود او است.دراین دوران ترس بر سر مسائلی هم چون بی کفایتی،بی استعدادی و تخیل او دور می زند.افرادی که از موقعیت های ترس آور فرار می کنند،سال ها ترس درآن ها باقی می ماند چرا که فرار فقط صورت مسئله را پاک می کند و راه حلی به وجود نمی آورد.آشنایی با موقعیت های ترس آور و درک واقعی محرک ترس آور در کاهش ترس موثر واقع می شود.

از جمله ترس های دوره نوجوانی:

1.ترس از جدایی و ازدست دادن والدین

2.ترس ازفقر

3.ترس از عدم موفقیت در تحصیل

4.ترس های جنسی و ناتوانی در برقراری ارتباط جنسی

5.ترس ازانحرافات اخلاقی

6.ترس از آینده

در دوران نوجوانی ترس می تواند به صورت های مختلفی هم چون دروغگویی،بزرگ نمایی،دزدی،جلب توجه،خودنمایی و خیلی از رفتارهای غیر عادی همچون پرخوری جلوه کند.در واقع این رفتارها پوششی برای پنهان کردن ترس است.

طریقه جلوگیری از ترس نوجوان:

1.نوجوان را تهدید نکنیم.

2.امور را به او قابل تحمل نشان دهیم.

3.نوجوان را با افراد جسور و با شهامت آشنا کنیم.  

4.کارشجاعانه اورا تشویق بکنیم.

5.از نظر جسمی و روحی اورا تقویت بکنیم.

                                                                                                             

در نهایت به آن ها کمک کنیم تا بتوانند با ترس های خود روبرو شوند و چالش های خود را حل بکنند چراکه فرار از ترس ها فقط باعث عمیق تر شدن آن ها می گردد.

 

منبع:روان شناسی نوجوانی_نوشته حسین نجاتی

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گزارش

نظرات کاربران

نظر دهید