امروزه اعتیاد به سیگار کشیدن از مشکلات بسیاری از کشورهای دنیا است.پایین آمدن سن سیگار نیز به وخامت این مشکل می افزاید.بسیاری از نوجوانان در جامعه ی امروزی، سیگار کشیدن و استعمال دخانیات را نشانه ای برای آزادی و خود بزرگی می پندارند درحالی که ممکن است از عوارض آن بر خود و خانواده هایشان در آینده بی خبر باشند.

میزان مصرف افراد سیگاری(در همه ی سنین) با تشدید مسائل روانی افزایش می یابد،حتی گاهی به حدی می رسد که جای خواب و خوراک را نیز می گیرد.دوری از خانواده ، بی کاری ، محرک های روانی ، اصرار دوستان  و خویشان  وحتی علاقه ی شخصی به کسب لذت و تقلید  و خود نمایی از عوامل موثر بر روی آوردن افراد به سیگار است.

آغاز مصرف سیگار درسنین جوانی و میانسالی ممکن است تاثیر چندانی بر خلقیات فرد نداشته باشد ، ولی تجربه ی استعمال سیگار تا قبل از بیست سالگی یعنی بحرانی ترین سن ، به این سبب که دوران شخصیت سازی نوجوان است و هر تجربه ای را تا آخر عمر تحت تاثیر قرار می دهد،بسیار خطرناک است.

عوامل روی آوردن نوجوان به سیگار

1.برای پذیرفته شدن در گروه همسالان و همرنگ آنان شدن

2.نشانه ی خشم و مخالفت با والدین ( نوجوان وقتی نمی تواند یه صورت سازنده و سالم خشم خود را ابراز بکند و هم چنین احساس تهدید و خطر بکند که والدین او را دوست ندازند.)

3.بلوغ: در دوران بلوغ برای نوجوان خیلی مهم است که به عنوان  شخصی بزرگسال تصمیم های او پذیرفته شود .آنان  می خواهند نشان دهند که استقلال دارند و افرادی مستقل هستند.( در این جا این نکته مهم است که خانواده چه محیطی برای نوجوان آماده می کند.آیا یه نوجوان میدان داده می شود که استقلال را به صورت تدریجی تجربه بکند .اگر اجازه داده نشود ، برای پیدا کردن استقلال خود ، دست به رفتارهای پرخطر می زند. )

4. الگویی که والدین هستند خیلی مهم است .خیلی اوقات خود والدین سیگاری هستند  و بچه ها از آنان تاثیر می گیرند.

5.برای کنجکاوی

6.کسب اعتماد به نفس و رفع حقارت ها

7. به دست آوردن آرامش کاذب

8.افسردگی ( افسردگی در نوجوان می تواند به صورت گرایش به سیگار، قلیان انجام رفتار های بزهکارانه  خود رانشان دهد.)

عوامل کمک کننده به ترک سیگار

 1.بهبود روابط بین  نوجوان با والدینش.هر چقدر از در همدلی و دوستی با نوجوان وارد شویم او اجازه می دهد که وارد غار تنهایی اش بشویم.غار تنهایی او حالی است که جایی برای نصیحت و قضاوت نیست .جایی است که باید با او دوست باشیم.راجع به اعتقادات و علائقش با او صحبت کنیم.

2.نوجوانانی که به خاطر ابراز خشم سیگار می کشند،باید اول دلیل خشم آن ها را پیدا کرد سپس راه های سالم ابراز خشم را به آنان یاد داد.

3.نوجوانانی نیز که برای استقلال سیگار می کشند،عزت نفس پایینی دارند.باید روی عزت نفس آنان کار کنیم.کسانی هم که برای پذیرفته شدن در گروه دوستان و رفع حقارت ها سیگار می کشند اعتماد به نفس پایینی دارند که باید راهکار های افزایش اعتماد به ئفس به آنان یاد داده شود.

نقش والدین

شاید گفت در این بین والدین مهم ترین نقش را دارند.والدینی که سیگاری هستند نوجوانشان بیشتر در معرض سیگاری شدن هستند.بچه ها از رفتار والدین یاد می گیرند نه فقط حرف های آن ها.

 

 

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گزارش

نظرات کاربران

نظر دهید