بیشتر مردم فکر می کنند که  خشم همیشه چیز بدی است و نباید آدم ها خشمگین بشوند ،اما در حقیقت خشم همییشه بد نیست اما میزان آن و هم چنین بحث کنترل آن بسیار مهم است.

از نظر علمی،خشم واکنش طبیعی مغز در برابر یک تهدید است.بنابراین خشم امری مفید است که می تواند در بسیاری موارد نجات دهنده باشد.

کنتزل خشم

بالا رفتن تپش قلب،افزایش ترشح آدرنالین ،افزایش فشار خون و ... از نمود های جسمی خشم است.هر یک از این موارد در صورت عدم کنترل می تواند هزینه های سنگینی به سلامت فرد وارد کند،بنابراین کنترل خشم فارغ از تبعات اجتماعی آن،امری ضروری است.تنفس شکمی برای آرامش و بهبود اعصاب بسیار مفید می تواند باشد.

مواجهه نه فرار

شمردن اعداد،خواندن یک بیت،تکرار یک جمله و ... برخی راهکار های رایج برای کنترل خشم است که می تواند در ابتدای قرار گرفتن در موقعیت ،آرامش بخش باشد اما باید بدانیم درنهایت آن چه منجر به حل مساله می شود،مواجهه ی دقیق و منطقی با مشکل است نه فرار از آن.

رویکرد حل مساله

به جای پرداختن به عامل مشکل،به حل مشکل بپردازید.پرداختن به عامل مشکل تنها خشم شما را بیشتر می کند.پس از انجام تکنیک های ذکر شده و فرو نشست خشم،مستقیما به مواجهه با مشکل بروید.

روانپزشک

گاهی ممکن است به دلیل ترشح ناموزون هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی،لازم باشد فرد با مراجعه به روانپزشک تحت درمان دارویی قرار گیرد.

روانشناس

افرادی که زیاد خشمگین می شوند، می توانند از طریق مراجعه به روانشناس کمک بگیرند.رویکردهای رفتاری دراین حوزه می توانند بسیار مفید باشند.

خشم از نظر فیزیکی و روانی برای فرد می تواند ضررهای مختلف دراز مدت داشته باشد اما آسیب های لحظه ای آن مانند توسل به خشونت می تواند بسیار ویرانگر باشد.

منبع

Mentalhelp.net

Nhs.uk

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گزارش

نظرات کاربران

نظر دهید