در مراجعه به روانشناس و مشاور، هر کدام از طرفین حقوقی دارند که گاهی ممکن است این حقوق از سمت هر کدام از طرفین نقض شود.در این مطلب، به طور خیلی خلاصه به بررسی حقوق مراجعین می پردازیم  تا مراجعین به مراکز مشاوره و روانشناسی ، به حقوق خود و خطاهای درمانگر آشنا باشند تا مسیر درمانی سالمی طی بکنند و مشکلی بر مشکلات آن ها اضافه نگردد.

حقوق مراجع چیست؟

حقوق، در واقع مجموع قواعد و مقررات حاکم بر یک جامعه است که امتیازات و اختیارات خاصی را برای افراد به رسمیت می شناساند.

1.حق مراجع این است که درمانگر حرفه ای داشته باشد.در واقع او حق دارد برای پولی که خرج می کند، خدمات حرفه ای دریافت کند.البته طبیعتا درمانگر، هر چقدر سواد بیشتر داشته باشد و هم چنین سابقه ی درمانگری او بیشتر باشد هزینه ی دریافتی او ممکن است است متغیر باشد.

2.درمانگر اجازه ندارد کار غیرحرفه ای انجام دهد و و با مراجع رابطه ی دوستانه ی صمیمی خارج از فضای درمانی برقرار کند. درمانگر مرجع قدرت مراجع است و این دوستی می تواند باعث سواستفاده های عاطفی و مالی گردد.

3.درمانگر اجازه ندارد شما را در خانه ویزیت کند. اگر درمانگری این کار را انجام می دهد، بدانید دارد کار غیرحرفه ای انجام می دهد.

4.درباره ی توانایی های حرفه ای روان شناس، درمان گر ویا مشاور منتخبتان که شامل وضعیت پروانه ی کار، تحصیلات ، دوره های تخصصی گوناگون ، تجربیات ، عضویت در انجمن های حرفه ای و تخصص و صلاحیت های ویژه می باشد، اطلاعات دریافت کنید.

5.زمانی که تحت مراقبت روانشناس هستید، برای شما محیطی امن و به دور از سواستفاده های جنسی، جسمی و احساسی فراهم شود.

6.درباره ی تشخیص و ارزیابی روانی و هم چنین معالجه ی خود از روانشناس سوال کنید.

7. ضبط الکترونیکی جلسات خود را می توانید درخواست و یا رد کنید.

8.درباره ی مبلغ ویزیت ، مخارج و ترتیب پرداخت با رواشناس گفت و گو کنید و فرم ویژه ی نوشته شده با او را امضا کنید.

9.از روانشناس بخواهید که هرگونه پیشرفت و بهبود در وضعیتتان را به شما اطلاع دهد.

10.رفتار غیرحرفه ای روانشناس را گزارش دهید.

11.در هرزمانی که از نوع شیوه ی معالجه ی خود راضی نیستید، آن را نپذیرید .بدون آن که هیچگونه احساس وظیفه و یا التزام کنید.

12.در زمانی که نیاز باشد درمان شما به شخص دیگری واگذار شود، وظیفه ی روانشناس شماست که نام های متخصصین رابه همراه شماره ی تلفن و آدرس آن ها را در اختیار شما بگذارد و از او بخواهید یک کپی از مدارک شما را به روان شناس و یا محل جدید بفرستد.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

گزارش

نظرات کاربران

نظر دهید