نازنین حبیبی
نازنین حبیبی

هشدارهای جنسی کودکان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۸

فیلمی کوتاه درباره ی آموزش به کودکان برای جلوگیری آن ها از آزار جنسی و کودک آزاری که به زبان فارسی دوبله شده است.